SKRÓCONA POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto będzie odpowiedzialny za przekazywane nam dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, pod adresem al. Solidarności 36, 25-323 Kielce (czyli „Echo”).
Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13
i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (czyli „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów i usług Echo oraz podmiotów powiązanych z Echo (aktualna lista podmiotów znajduje się na stronie www.echo.com.pl/rodo/lista-spolek-zaleznych/ ) odbywający się za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznych połączeń przychodzących lub wiadomości SMS/MMS, w zależności od tego, na jaką formę marketingu wyrazili Państwo zgodę.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Echo przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
1. dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa na formularzu marketingowym, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu;
2. dane dotyczące Państwa preferencji oraz ofert, które Państwa interesują, zebrane bezpośrednio od Państwa lub od dostawców zewnętrznych, np. portali nieruchomości, portali społecznościowych.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Mają Państwo prawo do żądania od Echo dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celu wykonania swoich praw mogą Państwo skontaktować się z Echo drogą korespondencyjną poprzez wysłanie żądania na adres al. Solidarności 36, 25-323 Kielce lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo/formularz-kontaktowy/

 

Czy mogą Państwo wycofać swoją zgodę?

Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo/formularz-kontaktowy/ lub skontaktować się z Echo drogą korespondencyjną poprzez wysłanie żądania na adres al. Solidarności 36, 25-323, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Pełna treść polityki prywatności Echo dostępna jest na stronie http://www.echo.com.pl/rodo/