Kolejny kamień milowy w Fuzji – apartamentowce Fuzji z wiechą