GOTOWE MIESZKANIA
- budynki B1 i B2

ETAP I - {{data.stat.stageone.percent}}% sold apartments

ETAP ZREALIZOWANY

MIESZKANIA W BUDOWIE
- budynek A1

ETAP II - {{data.stat.stagetwo.percent}}% sold apartments

TERMIN REALIZACJI II kw. 2022